Logopediepraktijk Marianne Broekman-Simissen

Wij, Marianne Broekman-Simissen en Hannie Boevink, werken sinds 1992 samen in de praktijk van Marianne. Het is een allround praktijk waarin we alle logopedische stoornissen  behandelen. Beiden behandelen we kinderen en volwassenen met spraak-/ taal-/ stem- en gehoorstoornissen en afwijkende mondgewoonten. Daarnaast hebben we ieder onze eigen expertises.

Marianne werkt veel met kinderen met taalstoornissen, waaronder lees- en spellingsproblemen, en spraakstoornissen. De afgelopen jaren heeft Marianne allerlei cursussen gedaan op het gebied van de voorschottraining (deze heeft het doel kinderen een betere start te geven wanneer ze leren lezen en spellen in groep 3), lees- en spellingsproblemen en dyslexie.   Marianne staat ingeschreven in het register dyslexiebehandelaars van de NVLF.      

Hannie behandelt diverse mensen met stemklachten bij wie laryngeale manipulatie nodig is (massage van het keelgebied). Ook werkt ze met mensen met stemklachten volgens de ideeën van de methode Lichtenberg. Verder heeft Hannie zich bijgeschoold in slikstoornissen, afasie en neurologische ziekten, zoals b.v. de ziekte van Parkinson. Hannie is aangesloten bij "1e lijn Neuronet Beuningen". Verder heeft ze veel bijscholingen gevolgd in het vakgebied stotteren. Ze mag hierdoor behandelingen van een uur geven. Hannie staat ingeschreven in het register stotterbehandelaars van de NVLF.

De praktijk is alle werkdagen geopend. Marianne werkt op dinsdag, woensdag en donderdag. Hannie werkt op maandag en vrijdag.

Marianne Broekman-Simissen                                                                                                                Hannie Boevink   

Marianne Broekman-Simissen

lid van de NVLF Logopediebeuningen.nl
/logopediebeuningen.nl - - - tel: