Dyslexie en lees- en spellingsproblemen

 

Lees- en spellingsproblemen zijn problemen met lezen en spellen die niet overgaan ondanks voldoende onderwijsaanbod en die niet worden veroorzaakt door zintuiglijke beperkingen of een beperkte intelligentie. Aan het eind van de basisschool heeft 8,8 procent van de kinderen ernstige lees- en spellingsproblemen. Van deze groep kinderen is 40 procent dyslectisch. Onderwijskundige beperkingen die kinderen met lees- en spellingsmoeilijkheden kunnen ervaren zijn onder andere het moeite hebben met het zelfstandig verwerken van schriftelijke opdrachten, meer tijd nodig hebben, een lage AVI-score, moeite hebben met begrijpend lezen, moeite hebben met het maken van werkstukken of  een woordenschat die onvoldoende groeit. Keer op keer  merken dat het lezen niet goed verloopt kan negatieve gevolgen hebben voor het zelfvertrouwen, het zelfbeeld en de motivatie van het kind.

 

Wat kan een logopedist betekenen voor kinderen met lees- en spellingsproblemen  / dyslexie?

Logopedisten zijn niet bevoegd om dyslexie te diagnosticeren. Logopedisten kunnen wel lees- en spellingsproblemen diagnosticeren. Gespecialiseerde logopedisten kunnen kinderen met lees- en spellingsproblemen en dyslexie begeleiden. De relatie van dyslexie met mondelinge spraak- en taalproblemen is erg groot. Het tijdig behandelen van spraak- en taalproblemen op jonge leeftijd en het geven van een voorschottraining aan "risiscokleuters" is daarom van belang. Het kan ervoor zorgen dat toekomstige problemen met lezen en schrijven worden voorkomen of zorgt ervoor dat de ernst van de dyslexie minder zal zijn. Ook bij het aanvankelijk en voortgezet lezen is een ondersteunende rol weggelegd voor de logopedist.

De specialistische zorg voor kinderen met ernstige enkelvoudige dyslexie (EDD), valt per 1 januari 2015 onder de Jeugdwet. Onderzoek en behandeling hiervan wordt verzorgd door gespecialiseerde kwaliteitsinstituten. Gemeenten hebben de taak om deze dyslexiezorg, die in het verleden op grond van de zorgverzekeringswet werd vergoed, te organiseren en te financieren.

 

 

www.steunpuntdyslexie.nl

www.masterplandyslexie.nl

 

 

 

 

            

 

 

  

 

lid van de NVLF Logopediebeuningen.nl
/logopediebeuningen.nl - - - tel: