Nieuws logopediepraktijk Marianne Broekman-Simissen

Onze praktijk heeft voor 2016 een contract afgesloten met alle zorgverzekeraars. Logopedie valt ook in 2016 onder de basisverzekering. Tot 18 jaar worden de behandelingen volledig vergoed. Verzekerden vanaf 18 jaar dienen rekening te houden met het jaarlijks eigen risico. Behandelingen die vallen onder het eigen risico worden door uw zorgverzekeraar bij u in rekening gebracht.

Op dit moment volgt Marianne de cursus "Dyslexiebehandelaar basisonderwijs in de eerste lijn". Onderwerpen die tijdens deze cursus onder andere aan bod komen zijn het diagnosticeren van lees- en spellingsproblemen en het identificeren van bijkomende problemen, risicoindicatoren bij kleuters en de voorschottraining en het verbeteren van het leesbegrip en de leeswoordenschat.

Afgelopen najaar (2015) heeft Hannie een cursus gevolgd op het gebied van afasie.

Vanaf december 2013 werkt Hannie samen met fysiotherapiepraktijk "de Hofstede" en ergotherapie "Maatwerk". Samen hebben zij "1e lijn Neuronet Beuningen" opgericht. Er wordt multidisciplinair gewerkt rondom patiënten met neurologische problemen. Denk hierbij aan de ziekte van Parkinson en mensen met een CVA.

Deze tekst is aangeleverd door de NVLF, alle rechten voorbehouden.
lid van de NVLF Logopediebeuningen.nl
/logopediebeuningen.nl - - - tel: